Josep Lluis Lafarga Traver, que n’està al front, és funcionari del Cos d’Advocacia i del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya. La seva trajectòria professional –de més de vint-i-cinc anys d’experiència- s’ha desenvolupat fonamentalment en l’àmbit de l’Administració sanitària de Catalunya en la qual ha servit, entre d’altres càrrecs,  el de Director dels serveis jurídics del Departament de Sanitat i  Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya i Director de les Àrees Jurídica i d’Organització (1989-1999) i de Recursos Humans (1994-1997) del Servei Català de la Salut, càrrecs que ha desenvolupat a l’ensems que el de President de la Asociación Juristas de la Salud  (1992-2000). També ha servit els llocs de President i Conseller Delegat de l’Institut Català d’Oncologia, empresa pública del Servei Català de la Salut (2000-2004), que ha compatibilitzat amb l’exercici lliure de la professió d’advocat. Des d’aleshores s’ha dedicat en ple a l’activitat d’assessorament jurídic i consultoria.

Durant aquest llarg periode de temps ha conrreat un ventall de relacions professionals i institucionals molt ampli que constitueixen, juntament amb el coneixement del sector públic, el seu principal actiu.

En l’exercici dels llocs encomanats, ha participat de forma personal i directa en el disseny, operativització i desplegament del model d’ordenació sanitària, sociosanitària i social de Catalunya, com també en la gestació, posada en marxa i desenvolupament del Sistema Nacional de Salut.