Ètica professional i humanisme: Al darrere dels assumptes que ens encomanen hi ha uns drets i uns interessos legítims, individuals o col.lectius, que s’han de preservar i, molt sovint, persones culpides per situacions d’injusticia que reclamen una reparació. En definitiva, al darrere dels conflictes hi ha persones que pateixen. Per això, l’exercici professional del Dret i la consultoria en la nostra organització estan profundament imbuïts dels valors de l’ètica professional i l’humanisme.

La veritat per davant: El respecte a la dignitat dels nostres clients i la garantia de la seva autonomia en el marc d’un procés de diàleg obert i permanent que asseguri la seva participació en la presa de decisions ens obliga a dir sempre la veritat, sense aixecar falses expectatives, ni entretenir-los amb procediments dilatoris que mai no els beneficien.

Tracte personal i directe: A diferència d’altres despatxos professionals i consultories, a casa nostra el tracte amb els socis de la firma és personal i directe des de la primera visita fins a la resolució del cas. Per a nosaltres, el tracte personal i directe és un dels valors essencials del nostre projecte.

Disponibilitat: A voltes, l’adequat assessorament i la defensa eficaç dels legítims interessos dels nostres clients exigeix una resposta urgent. Per això, a casa nostra l’horari de treball s’ajusta a les necessitats dels nostres clients i a les exigències de cada cas.

Proximitat: Quan el volum, o la naturalesa dels assumptes encarregats o l’especialitat del client ho requereixen, els nostres professionals es desplacen a la seu del client de forma sistemàtica per despatxar l’assumpte o obtenir informació. Si es tracta de serveis d’assessorament o consultoria estables, la prestació inclou l’assistència periòdica a la seu del nostre client durant l’horari acordat.

Valentia en la defensa dels drets i els interessos dels nostres clients: No sempre els professionals es comprometen en la defensa dels drets i els interessos dels seus clients. Nosaltres assumim la defensa dels drets i els legítims interessos dels nostres clients amb lleialtat, valentia i tenacitat per arribar a una solució justa.

Equips a mida de les necessitats: Cada servei requereix un tractament especial i un equip a mida. Nosaltres formem equips ad hoc integrats per professionals valuosos altament qualificats per tal de respondre millor a les necessitats de cada servei i cada client.

Xarxa: La nostra organització té un codi ètic que destil·la una escala de valors que compartim totes les persones que en formen part, així com també totes les persones que hi col·laboren. La nostra xarxa -un dels nostres actius més valuosos- la formen les persones que ens reconeixen i valoren perquè comparteixen aquesta mateixa escala de valors.

Eficàcia: No vam obrir cap batalla que no puguem guanyar. Ens agrada guanyar. Però no a qualsevol preu: no si hem de trair els nostres valors. Afortunadament, actuant d’acord amb aquests valors aconseguim sempre les metes que ens proposem en interès dels nostres clients.